top of page

40x40 step sized pool mentioned in seyahatname

[hamamyolu urban deck . eskişehir]

"...about the Ilıca location... It is obvious that, buildings in those times have not any specific features like today. The open pool, 40*40 step sized, can be seen in the Eskişehir miniature which Evliya Çelebi and Katip Çelebi mentioned about. Eskişehir and Sultanönü’s Sanjak in the XVI. century, Prof. Dr. Halime Doğru. Odunpazarı Municipality Culture Publication-5 p.84

"...Ilıca mevkiine gelince... buradaki yapıların bugün olduğu gibi o tarihte de özellik taşımadığı açıkça ortadadır. Evliya Çelebi ve Katip Çelebi’nin söz ettiği 40*40 adım büyüklüğündeki açık havuz Eskişehir minyatüründe görülmektedir..." XVI. yüzyılda Eskişehir ve Sultanönü Sancağı Prof. Dr. Halime Doğru. Odunpazarı Belediyesi Kültür Yayınları-5 s.84.

bottom of page