HİZMETLERİMİZ

HİZMETLERİMİZİN TANIMI

Yazgan Tasarım Mimarlık, tasarım ve inşaatla ilgili olarak üç temel hizmetin yüklenicisidir:

 • proje hizmetleri
 • proje yönetim hizmetleri
 • inşaat hizmetleri

1.PROJE HİZMETLERİ

Proje hizmetleri, farklı aşamaları bulunan tasarım projelerini oluşturma süreciyle ilgili olan hizmetlerdir. Yazgan Tasarım Mimarlık, aşağıda listelen proje hizmetlerini gerçekleştirmektedir:

 • büyük ölçekli bina ve yakın çevresi planlaması
 • mimari tasarım
 • iç mekan tasarımı
 • peyzaj tasarımı
 • grafik tasarım

Hizmet Alanları

Yazgan Tasarım Mimarlık, projelendirme ile ilgili olan aşağıdaki aşamaları gerçekleştirir:

 • ön tasarım projeleri
 • tasarım geliştirme projeleri
 • kesin projeler
 • uygulama projeleri
 • bilgi föyleri
 • ihale dokümanları
 • sunum paftaları

2. PROJE YÖNETİM HİZMETLERİ

Proje Yönetim Hizmetleri, mimari çalışmaların diğer disiplinlerle koordinasyonu ile ilgili olan hizmetler anlamına gelmektedir. Yazgan Tasarım Mimarlık, aşağıda listelenen disiplinlerle proje yönetim hizmetleri sağlayabilmektedir. Aşağıda listelenen disiplinler, ya işveren tarafından seçilmektedir, ya da şirketimizden, aşağıdaki hizmetleri verecek tecrübeli şirketlerden seçilen proje grupları oluşturulması istenmektedir.

 • inşaat mühendisliği
 • makine mühendisliği
 • elektrik mühendisliği
 • altyapı mühendisliği
 • zemin mühendisliği
 • aydınlatma danışmanlığı
 • akustik danışmanlık
 • trafik danışmanlığı
 • yangın danışmanlığı
 • keşif-metraj danışmanlığı

3. İNŞAAT HİZMETLERİ

Yazgan Tasarım Mimarlık, aşağıda listelenen inşaat hizmetlerini yerine getirmektedir:

 • küçük ölçekli binalar
 • iç mekanlar
 • peyzaj alanları