FELSEFEMİZ

Yazgan Tasarım Mimarlık, kendisiyle aynı ölçekteki diğer firmalardan pek çok nedenle ayrışmaktadır. Birinci neden, teorik altyapı ve akademik bilgiyi mimari pratiklerine yansıtmaya özen göstermesidir. Tasarım bilgisini geliştirme sürecinde ortaya konan mimari tasarım süreçlerindeki sistemler ve eylemler ile ilgili araştırmalar, mimari çalışmalarda yerlerini bulmuşlardır. Firma tasarım süreçlerini sistematikleştirme aracılığıyla, tasarımı üretim ve inşaatla net bir şekilde ilişkilendirmeyi hedeflemektedir.

 

İkinci olarak, firma tasarım bilgisini çevreye uygun yaklaşımlarla birleştirmeyi amaçlamaktadır. Çevreye duyarlı tasarım yalnızca bina ölçeğinde değil, binanın yakın çevresi ölçeğinde de ele alınmaktadır. Bina söz konusu olduğunda, firma, tasarım eylemlerini yeşil değerleri ön plana alarak sistematikleştirmeye gayret göstermekte ve bu yaklaşımını uluslararası çevresel değerlendirme yöntemleri ile ilişkilendirmektedir. Firmanın 2010 yılında projelendirdiği Tarsu alışveriş ve Eğlence Merkezi bu gayrete örnek olarak gösterilebilir. Bina, “çok iyi” ile BREEAM (Bina Araştırma Kuruluşu Çevresel Değerlendirme Metodu) sertifikası alarak Türkiye’deki yeşil değerleri koruyan binalar arasındaki en iyi dereceyi kazanmıştır. Bununla birlikte, binanın yakın çevresi söz konusu olduğunda, tasarım, bina ile aynı sistematik yaklaşım göz önüne alınarak gerçekleştirilmektedir. Bu duruma örnek ise, Turuncu Ev’in peyzaj ve yakın çevresi tasarımının bina ile aynı yaklaşım gözetilerek gerçekleştirilmesidir.

 

Üçüncü farkımız ise, uyguluma projelerini, 1:1 ölçeğe kadar inen ayrıntılı detaylarla gerçekleştirmemizdir. Uygulama projeleri, projelendirme sürecindeki en önemli öğelerden biridir. Firmamızda, ön tasarım oluşturmaktan uygulama projelerini gerçekleştirmeye kadar, mimari üretimle ilgili olan aşamaların hiçbirisi birbirinden daha önemli olarak görülmemekte ve her birisi özen gösterilerek ele alınmaktadır.
 

Diğer bir farkımız, uluslararası işbirliğine verdiğimiz önemdir. Firmamızın gereken zamanlarda, Hollanda, Almanya, Londra, Fransa ve Rusya gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan mimari firmalarla işbirliği yapmaktadır. Uluslararası firmalar, ya işverenler tarafından seçilmektedir, ya da işveren tarafından, uluslararası firmalar arasından seçim yaparak çalışma grupları oluşturmamız istenmektedir. Çalışma grupları için, işveren isteklerine hızlıca yanıt verebilecek uluslararası firmalar seçilmektedir. Özellikle gayrimenkul sektöründe, inşaat sürecinde dahi, projede birtakım değişikliklerin olması muhtemeldir. Oluşturduğumuz çalışma grupları, projelerinde bizimle birlikte gereken değişiklikleri yaparak projelendirme sürecini zamanında tamamlar.