Dizaynografi temel olarak, tasarım süresi boyunca [tasarım eyleminin tasarımı] için mimari araştırma konusudur.

Buradaki projeler ve binalar tasarım üretimi sırasında tanımlanan eylemler doğrultusunda oluşmuş yapılardır. “Tasarım eyleminin tasarımı” fikri üzerinden tasarım sürecinin tasarlanmasını bir araştırma alanı olarak ele alıyor ve uyguluyoruz.

Tüm projeler;
   - Tasarım sürecini oluşturan eylemler ve üretim biçimlerinin araştırılması,
   - Başlangıçta verilen programın üzerine, tasarımın programının yazılması ve binanın plan çözümleri - imajından önce “ilişki tasarımının” yapılması,
   - Üretimi yönlendiren, referanslandıran eylemler aracılığıyla ilişkinin tarifi ve sürecin organizasyonu sonucu oluşmuş projelerdir.
   - Eylemlerin, tasarımı yönlendirmedeki işlevlerinin,
   - Mimari tasarıma “aktüel olan”, “iş”in “work” ün içindeki eylemlerin,
   - Mimari tasarımın gündelik hayatının içindeki sistematiklerin araştırılması, keşfi, oluşturulması,
   - Süreçler, etaplar arasındaki geçişlerin eylemler aracılığıyla tarifi ve her bir hamlenin bütüne etkileri ile ilgili araştırma sonucu oluşmuş yapılardır.

Dizaynı oluşturan elemanların arasında diyagramlarla spesifik “ilişkiler” kurulur, bunların yönlendiricileri de eylemlerdir; her eleman, kendi fonksiyonel, teknik, taleplere, ölçülere bağlı, gereklilikleri doğrultusunda şekillendirilirken, ilişkiler bunları birbirine bağlar. Farklı parçalar, sınıflandırma-gruplama, yanyana getirme, boyutlandırma, döndürme, kaydırma, meşhur etme, parçası kılma, katmanlaştırma, katlama, birleştirme, çakıştırma, fona atma, fonu çoğaltma, kesiştirme, tamamlama, bölme, sarmalama, çerçeveleme, büzülme, genleşme, vb. eylemlerle ilişkilendirilir. Bu ilişkiler aynı zamanda bütünü kurgulamak ve süreçte yönlendirmek içindir. Diyagramla kurulan ilişki modülatördür, süreçteki genleşmelerin, büzülmelerin ortak paydası gibi hareket eder. İlişkilerin eylemler aracılığıyla tasarımı manüel (mimarın eline bağlı olan) dünyayı parçalar, farklı referans sistemleri kurar.

Biz bu araştırma alanını “mimarlıkta dizaynografi” (designography of architecture) olarak adlandırıyoruz. “Mimarlıkta dizaynografi”, sinematografi, koreografi'dekine benzer, eylemler aracılığıyla tasarım üretimi - kurgulandırılmasına dair ilişkilerin ve yapıya ve mekana doğru giden yolun üretim biçim ve sistematiklerinin oluşturulması ile ilgili araştırma alanıdır. Hedef, müzikteki kadans ve crescendolar gibi mimari tasarımın üretme eyleminin içinden doğan bilginin araştırılması, mimari tasarımın kendine özgü crescendolarının geliştirilmesi, bu bilginin mimari kültür birikimi ve çevresel faktörlerle desteklenerek proje bazında değerlendirilmesi ve uygulanması ve tüm tasarım, üretim ve inşa süreçlerinde paylaşılabilir, net ilişkilendirilmiş, esnek, özgürleştirici, sistematik ve berrak mimari proje süreçlerinden geçerek yapıların oluşturulmasıdır. Burada yayınlanan projelerdeki deneyimimize göre, süreçte takip edilen referanslar sistematiği aynı zamanda, işverenden, mühendislere ve inşaatı yapan ustaya kadar etkisini hissettirmektedir. Mimarın tüm süreçte baskın rol oynadığı yapı tasarımı anlayışlarından farklı olarak mimar burada esnek bir sistemin tasarımcısıdır.